Maria Widegren
Keramik, målning, teckning, grafik, installation

Min konst utgår ofta från en idé och jag väljer material och teknik utifrån idé.
Meningen med verken varierar, djupa tankar blandas med ett uttryck för att fånga ett ögonblick, en känsla, ett infall eller en blinkning.
Ibland presenteras verken seriellt, kanske gjorda under flera år, ibland är det bara ett enstaka objekt utan vare sig början eller slut..

Konstnärlig Utbildning
2019 - HDK - Valand, Högskolan för design och konsthantverk
2017 - 2018 Nyckelviksskolan, Lidingö, Keramisk Form
2015 - 2017 Edsvik Konstskola
Separatutställningar
2014 Elverket Djursholm
2007 Elverket Djursholm
Offentlig utsmyckning
2019 Elskåpsutsmyckning Ängelholms kommun
Jurybedömda salonger
2019 Kullasalongen Vårsalong
2018 Edsvik Konsthall Höstsalong
2017 Väsby Konsthall 30x30
2017 Edsvik Konsthall Höstsalong
2017 Väsby Konsthall Akvarellsalong
2016 Väsby Konsthall 30x30
2016 Överby Gård Överbysalongen
2016 Väsby Konsthall Akvarellsalong
2014 Överby Gård Överbysalongen
2014 Väsby Konsthall Akvarellsalong
2013 Väsby Konsthall Akvarellsalong
2013 Överby Gård Vårsalong
2012 Väsby konsthall 30x30
2012 Överby gård Överbysalongen
Övrigt
2019 Konstrunda Danderyd
2019 "Avtryck" Ängelholm, Kronohäktet
2019 Vidgade vyer Ängelholm, Kronohäktet
2017 Konstrunda Danderyd
2016 - 2017 Sommargalleri Vejbystrand
2016 Edsvik Konsthall Samlingsutställning
2015 Konstrunda Danderyd
2015 Edsvik konsthall Samlingsutställning
2014 Edsvik konsthall Samlingsutställning
2013 Konstrunda Danderyd
2013 Edsvik Konsthall Samlingsutställning
2012 Edsvik Konsthall Samlingsutställning
2011 Edsvik Konsthall Samlingsutställning
2010 Edsvik Konsthall Samlingsutställning
Medlem
KKV Ängelholm