Maria Widegren
Objekt i varierande tekniker och material
En omfamning av det motsägelsefulla
En tanke om att tro sig vara säker
En lek med det gåtfulla